beyin tümörü tedavisi nelerdir nasıl olur - Hasta Sözlük
Grad 1-2 Astrositomda tedavi, tümör yerleşimi riskli degilse, tümörün cerrahi olarak çıkarılması şeklindedir; mümkün olduğunca geniş total rezeksiyon hedeflenir.Ek olarak radyoterapinin tümör nüksü veya ilerlemesi söz konusu ise mutlaka uygulanır. Cerrahi sonrasında ortalama sağkalım süresi 6-8 yıldır. Bazen zaman içinde daha kötü huylu formlara dönüşüm görülebilir. Bu dönüşüme P53 genindeki mutasyonlar neden olmaktadır.Grad 3 Anaplastik Astrositomda başlangıç yaşı daha geçtir (ortalama 41 yaş) ve bu evre tümör daha hızlı ilerler. Kafa içi basınç artışı sonucu oluşan ödem etkisi daha belirgindir. Tedavi yüz güldürücü değildir; 40 yaş altı hastalarda 1.5 yıllık sağkalım oranı % 60 civarındadır.Herhangi bir beyin tümörünün tedavi yöntemine, tümörün türü, büyüklüğü, etkilediği alanlar, bulunduğu konum ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler değerlendirildikten sonra karar verilmektedir. Cerrahi, radyoterapi, radyocerrahi ve kemoterapi yöntemleri tek tek ya da bir arada kullanılır. Bu nedenle beyin tümörleri tedavisi beyin cerrahisi, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji gibi birçok uzmanlık dalının bir arada çalışmasını gerektirmektedir.