beyin tümörü tedavisi nedir ne kadar zaman sürer - Hasta Sözlük
Grad 1-2 Astrositomda tedavi, tümör yerleşimi riskli degilse, tümörün cerrahi olarak çıkarılması şeklindedir; mümkün olduğunca geniş total rezeksiyon hedeflenir.Ek olarak radyoterapinin tümör nüksü veya ilerlemesi söz konusu ise mutlaka uygulanır. Cerrahi sonrasında ortalama sağkalım süresi 6-8 yıldır. Bazen zaman içinde daha kötü huylu formlara dönüşüm görülebilir. Bu dönüşüme P53 genindeki mutasyonlar neden olmaktadır.Grad 3 Anaplastik Astrositomda başlangıç yaşı daha geçtir (ortalama 41 yaş) ve bu evre tümör daha hızlı ilerler. Kafa içi basınç artışı sonucu oluşan ödem etkisi daha belirgindir. Tedavi yüz güldürücü değildir; 40 yaş altı hastalarda 1.5 yıllık sağkalım oranı % 60 civarındadır.Grad 4 Glioblastoma Multiforme En “malign – kötü huylu” astrositik tümördür. Çevre dokulara yoğun yayılımı vardır. Erişkinlerde en sık görülen beyin tümörüdür. Genellikle 45-70 yaş arası erişkinlerde sıktır. Hızlı ilerler. Prognozu kötüdür; 1 yıllık sağkalım oranı % 20, 2 yıllık sağkalım ise % 10 civarındadır. Tümörün cerrahi olarak temizlenmesi genellikle mümkün olmamaktadır. Hastalara radyoterapi ve kemoterapi de yapılır.