betoptic-s 0.25 oftalmik süspansiyon - Hasta Sözlük
Farmakoterapötik grup: Oftalmolojikler - antiglokom preparatları ve miyotikler – beta bloker
ajanlar
5mL’lik kendinden damlalıklı (DROP-TAINER) şişede sunulmaktadır. Kapağının etrafında temasa
karşı koruyucu bir bant bulunmaktadır.
BETOPTIC-S göz damlası göz içindeki yüksek basıncı tedavi etmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Yüksek göz içi basıncı glokom adlı hastalığa yol açabilir.
Gözdeki yüksek basınç: Göz küreniz gözün içini besleyen berrak, suya benzer bir sıvı
içermektedir. Bu sıvı sürekli gözden dışarı atılır ve daha fazla sıvı tekrar üretilir. Eğer göz küresi
dışarı atılandan daha hızlı olarak sıvı ile dolarsa, gözün içinde basınç meydana gelir. Bu miktar çok
yükselirse, görüşünüz zarar görebilir.