behçet - Hasta Sözlük
+ hastalığın tesirleri her bireyde farklılık arzedebilmektedir. kesin bir tanı metodu mevcut değildir. bu sebeple, semptomlar bu hastalığa tanı konulabilmesi için dikkatle değerlendirilmelidir. tedavide amaç, hastalığın semptomlarını hafifletmek ve körlük vb. kritik sonuçları engellemektir. bunun için çeşitli ilaçlar kullanılır
ender rastlanan bir kronik hastalık. vücuttaki kan damarlarında iltihaplanmaya neden olur. sebebi kesin olarak tespit edilememiştir fakat vücudun savunma sisteminin sekteye uğraması sebebiyle geliştiği söylenmektedir. gözlerde iltihaplanma, ağız yaraları,, cilt yaraları ve benzeri birbirinden bağımsız belirtileri vardır