bayılma - Hasta Sözlük
bir çok nedene bağlı olabilir bazı durumlarda ise bayılma nedeni bulunamayabilir. Bayılma sıklıkla görülebilir. Genellikle ciddi olmamakla beraber bayılma sırasındaki düşmeden kaynaklanan yaralanmalardan endişelenilir.