bartonellozis (carrion) - Hasta Sözlük
Eritrositler içinde parazit olarak bulunan, Bartonella bacilliformis'den başka bakterilerin (hemotropik bakteriler) neden olduğu enfeksiyonlar da yakın zamanlarda Birleşik Devletler'deki birkaç hastada tanımlanmıştır.
Carrion hastalığı Peru, Ekvador, Şili ve Kolombiya'da oldukça önemlidir. Ancak başka yerlerde görüldüğü bildirilmemiştir. Etkeni, Phlebotomus cinsi kum pireleriyle taşınan, riketsia benzeri bir bakteri olan Bartonella bacilliformis'tir. İki evre halinde görülür: Akut ateşli bir anemi (Oroya ateşi) ve nodüler bir deri döküntüsü (verruga peruana).
Anemik evreye, etkenlerin eritrositler içinde üremesi neden olur; ağır olgularda eritrosit sayısı hızla azalır ve hasta birkaç gün içinde ölür. Deri döküntüsü anemik evrenin nekahat dönemi sırasında veya anemik evreyi bir klinik belirti göstermeden hafif ya da orta derecede bir hastalık şeklinde geçirmiş kişilerde görülür.
Özgül hücresiz besiyerierinde üreyebilen etken, hem eritrositlerde, hem de deri lezyonlarındaki prolifere olan endotel hücrelerinde bulunur. Ölümle sonuçlanan olgularda eritrositler yanısıra hemen tüm organlardaki retikuloendotelial hücreler de etkenle doludur. Mikroskopik olarak deri lezyonları hızla büyüyen hemangioendoteliomalara benzer, fakat sonuçta nedbe bırakmadan iyileşirler. Tanı, Giemsa ile boyanmış kan yaymalarında eritrositler içinde etkenin görülmesiyle veya kan kültürüyle konur.