bademcik çevresinde apse neden oluşur - Hasta Sözlük