bacak damar hastalığının teşhis yöntemi nedir - Hasta Sözlük
Böyle hastalarda öncelikle hastanın şikayetlerinin ayrıntılı olarak dinlenmesi gerekir. Sonrasında bacaktaki atardamarların nabızları muayene edilmelidir. Gereken hastalarda görüntüleme yöntemlerine başvurulur.Renkli Doppler ultrasonografi, MRya da BT anjiografi veya klasik konvansiyonel anjiyografi kullanılan en sık görüntüleme yöntemlerindendir.Damar hastalıklarının tanısında çoğunlukla anjiografi hala ilk sırada kabul edilse de günümüz modern MR ve Tomografi cihazları ile mükemmele yakın sonuçlar alınabilmektedir. Bu yöntemlerde hastanın 15-20 dakikalık kısa bir süre için MR ya da tomografi cihazının içine girmesi yeterlidir. Klasik anjiyografideki gibi kasıktan iğne ile girilmesine gerek yoktur, görüntüleyici ilaç kol damarından verilir ve tüm vücuda yayılır.İstenilen bölgenin bilgisayar ortamında elde edilen görüntüler anjiyografi şekline çevrilmektedir. Bu görüntüleme yöntemi ile de tedavi şekline karar verilir.