azopt 1 steril oftalmik süspansiyon - Hasta Sözlük
AZOPT beyaz ila kırık beyaz renkli bir göz damlasıdır. AZOPT etkin madde olarak
brinzolamid içerir. Kutu içinde bir şişe bulunur.
AZOPT karbonik anhidraz enzimleri olarak adlandırılan glokom tedavisinde kullanılan ilaç
grubunun bir üyesidir. Göz içindeki sıvı üretimini azaltarak gözdeki basıncın düşmesini
sağlar. Tek başına veya beta-blokör veya prostaglandin analogu adı verilen basınç
düşürücü diğer damlalarla birlikte kullanılabilir.
AZOPT göz damlası gözdeki yüksek basıncı düşürmek için kullanılır. Bu basınç glokom
adı verilen hastalığa neden olabilir.
Göz küresi göz içini besleyen berrak, sulu bir sıvı içerir. Sıvı daima gözün dışına boşalır ve
her zaman daha fazla sıvı üretilir. Eğer göz boşaldığından daha hızlı dolarsa, gözün
içindeki basınç artar. Bu çok yüksek olursa görmenize zarar verebilir.