azalmış yumurtalık rezervi ve kısırlık infertilite nasıl oluşur - Hasta Sözlük
Kadınların çocuk sahibi olup olamayacakları ya da ne zaman çocuk sahibi olabileceklerini etkileyen en önemli faktörlerden biri yumurtalık rezervidir. Yumurtalık rezervi, üreme yollarında (fallop tüpleri, uterus/rahim, vajina) herhangi bir problem olmadığında, fertilite (üreme) potansiyelini ifade etmektedir. Yumurtalık rezervi; yumurtalıklardaki (ovaryumlar) yumurtaların sayısı, kalitesi ve aynı zamanda foliküllerin (tek bir yumurta hücresini sarmalayan ve onu besleyip koruyan yapı) hormonal sinyallere ne kadar iyi cevap verdiği ile ilişkilidir.Folliküler Stimulan Hormon (FSH) ve Lüteinize edici Hormondur (LH). Menopoza yaklaştıkça, yumurtalıklar (ovaryumlar) bu hormonlara daha zayıf yanıt vermeye başlar. Yumurtalıklar FSH ve LH’a cevap vermeyi kesince ise adet siklusları kısalmaya başlar. Yumurtalıklar her ay bir yumurta üretmeyebilir ve bir period atlanabilir. Yumurtalıklardaki yumurta hücreleri tükendiğinde ise menopoz başlar.