Ayak bileği eklemi üstte, içte tibia ve dışta fibula adındaki kemiklerin oluşturduğu yuva içinde yer alan talus kemiği ile bunları bir arada tutan eklem kapsülü ve bağlardan doğar.
Ayak bileği bağ yaralanmaları bütün spor yaralanmaları içinde ve günlük yaşamda en sık görülen yaralanmalardır.Günde averaj 10000 kişiden biri bu tip yaralanma ile karşılaşmaktadır.Ayak bileği burkulmaları erken dönemde ciddi ağrı ve hareket kısıtlılığı yaratırlar ve yaralananların ortalama dörtte biri bu sebepten dolayı ortalama yedi gün süre ile okuluna yahut işine gidememektedir.Uzun vadede ise tekrar yaralanma riski ve bir ekip kalıcı arazlara karşı karşıya kalınmaktadır

Ayak bileği eklem hareket sınırlarının aşılması olarak tanımlanabilen burkulma bağların da yaralanması ile sonuçlanır.I. Derece ( hafif ) yaralanmada bağda yırtık yoktur, sadece lifleri esnemiş ve uzamıştır. II. Derece (orta) yaralanamada bağların bazlı lifleri kopmuştur.III. Aşama ( ciddi ) yaralanmada ise bağ tam olarak kopmuştur.Ayak bileğinde ayağın içe doğru dönme hareketi sonucu en sık yaralan bağ dıştaki ön bağdır(anterior talofibular).

Yaralanmayı takiben ayak bileğinde ağrı, yük verememe, şişlik, hareket kısıtlılığı ve yaralanma ağırsa kanamaya bağlı morarma olabilir.Ayak bileği burkulması sonucu acil servise başvuran hastaların -15’inde birlikte rol alan bir kırığın olduğu saptanmıştır.Bundan dolayı ciddi morarma ve şişlik şikayeti olanların acil servise getirileceği ana dek ayak bileğine yük vermemeleri gerekmektedir.Vaka yerinde yapılacak en iyi tedavi bireyin eğer bir spor yapıyorsa bunu bırakması,yaralanan bölgeye soğuk uygulama yapılması,ayağın kalp seviyesinin üzerine çıkarılması ve mümkünse bir bandaj uygulanmasıdır.Acil serviste ayak bileğinin içteki ve dıştaki çıkıntısı(iç ve dış malleollar),topuk arka kısmının 6 santimetre yukarısı ( arka malleol ), ayak tarak kısmının iç ve dış ayağa yakın olan kısımları ( navikuler kemik ve 5. Metatars basis ) kısımları muayene edilerek hassasiyet olup olmadığına bakılır.Ayrıca üzerine yük verip ardı sıra dört adım atıp atamadığı sorgulanır.Bunlardan biri var ise ( Ottowa Kriterleri ) ayak bilek kemiklerinde bir kırık olmadığının tespiti için röntgen çekilmelidir.Kırık saptanırsa tedavi; kırığın şekline bakılırsa, alçı ile belirli bir süre ( averaj 4-6 hafta ) hareketsiz bırkma veya ameliyattır.