ayak bileği bağ rüptürleri, kıkırdak ve kemik yaralanmaları nasıl olşr - Hasta Sözlük
Evre 1: Bağlarda kopma olmaz, ancak esneme görülür, bağ çevresinde ödem oluşur. Tedavide hastanın ayağına elastik bandaj sarılır, istirahat etmesi önerilir. Ayak bileğini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak 48 saat istirahat verilir. Buz uygulaması yapılır ve uygulama iki gün süresince iki saatte bir 15 dakika tekrarlanır.
Evre 2: Bağlar kısmi olarak yırtılır. Muayenede ayak bileğinde gevşeklik tespit edilir. Tedavide yaralanmasının derecesine göre kısmi olarak alçı- atel veya özel ayak bileklikleri kullanılabilir. Bu sayede hastanın ayak bileği hareketsiz bırakılarak bağların iyileşmesi hızlandırılır. Ödem çözücü ve ağrı kesici ilaçlar verilir. İyileşme süresi 3-6 haftayı bulur.
Evre 3: Bağ kopmuştur. Kopan bağın cerrahi olarak tamir edilmesi ya da başka yerden bağ nakledilmesi gereki