atriyal fibrilasyonum var tedavi seçeneklerim nelerdir - Hasta Sözlük
Atrial fibrilasyon tedavisinde öncelikle uygun ilaç tedavisi denenir. Basamaklı olarak kullandığınız atriyal fibrilasyon ilaçları değiştirilerek ilaçla tedaviniz denenir. Verilen ilaç tedavisine rağmen atriyal fibrilasyonunuz istenilen düzenli bir forma girmez ve tolere edilemez bir hal alırsa uyutularak şok tedavisi dediğimiz elektrikli kardiyoversiyon yapılır. Burada kalbe düşük güçte ve çok kısa süreli elektrik akımı uygulanarak kalpte oluşmuş olan düzensiz uyarı akımının düzenli bir hale sokulması amaçlanır.İlaç tedavisiyle; Bir grup ilaçlar özellikle yeni atriyal fibrilasyona girmiş hastalarda sinüs ritminin tekrar temininde başarılıdır. Başarı oranı AF süresinin uzunluğuyla ve eşlik eden ek bir kalp rahatsızlığının varlığıyla azalır.Anjiyografik yollarla; kalpte belli ileti yollarının anjioda “kateter ablasyon” denilen bir yöntemle etkisiz hale getirilmesi ve erken yakalanmış AF olgularında özellikle eşlik eden başka bir kalp hastalığı yoksa denenebilir.Ameliyatla; ritim bozukluğuna yol açan kalp ileti sistemi etkisiz hale getirilerek normal sinüs ritmi tesis edilir.