asperger ve otizm arasındaki fark nedir - Hasta Sözlük
Asperger Bozukluğu yaşamın ilk yıllarında Otizmi olan çocuklarda olduğu gibi kendini dil öğrenmede gecikmeler ve olağandışı davranışlar ya da olağandışı tepkisellikle göstermez. Bu nedenle, genellikle anne-babaların çocuklarının erken gelişimleri ile ilgili hiçbir tereddüdü yoktur.Asperger tanısının konması 3 yaşından sonra olabilir çünkü çocuk gelişim aşamalarını normal zamanda tamamlamaktadır fakat sadece anne-baba çocuklarının kendi yaşıtlarından farklı davrandığını gözlemlediğinden değerlendirme için yönlendirilmişlerdir.Asperger ve Otizm arasındaki bir diğer farklılık bilişsel becerileri ile ilgilidir. Otizmi olan bazı kişilerin zihinsel işlevselliğinin düşük olmasına rağmen, Aspergeri olan bir kişi klinik tanımı gereği anlamlı derecede bir zeka geriliği gösteremez ve çoğu Aspergerli kişi ortalama bir zeka seviyesine sahiptir. Asperger Bozukluğunda gidişat ve sonlanım genelde Otizme göre daha iyidir. Gerçi gidişatın daha olumlu oluşu daha iyi seviyedeki bilişsel ve sözel becerilerle de ilişkilidir.