asperger sendromu - Hasta Sözlük
otizm spektrum bozukluğu sınıfındaki nöro-gelişimsel problemlerden biri. Beyindeki anomalilere bağlı olarak gelişir. fakat sebebi tam olarak tespit edilememiştir. çevresel toksinlerin ve kalıtsal etmenlerin rol oynadığı düşünülmektedir. insanlarla iletşim kurmada güçlük, tek bir konuya veya nesneye aşırı takıntı ve ilgi gibi belirtiler sayılabilir