ashimoto hastalığı - Hasta Sözlük
Hashimoto hastalığı, kalkanbezinin bağışıklık kazanmak için, kendi dokularını da yabancı dokular gibi yok etmeye çalışmasıyla ortaya çıkar. Kalkanbezinin plazma hücreleri ve lenfositleri azalır, dokular aşınır ve bir guatr oluşur. Küçük, ağrısız ve zehirleyici etkisi olmayan guatrlar, kalkanbezi çevresinde belirmeseler de, Hashimoto hastalığı belirtisi sayılırlar.

Teşhis, hastanın antikorları ve kalkanbezi üzerinde yapılan incelemelerle kesinleşir. Gittikçe yaygınlaşmakta olan ve en çok 30-60 yaşlarındaki kadınlarda görülen bu hastalık tiroksinle iyileştirilmektedir.
Havale
Gebelerde ve küçük çocuklarda görülen ve sara çırpıntılarını andıran hastalık. Çocuklardaki havale anne baba için üzücü olmakla birlikte, genellikle önemli bir nedenle ortaya çıkmaz.

Vücut sıcaklığındaki değişikliklere karşı, yetişkin beyninden daha duyarlı olan çocuk beyni, bu tür değişikliklere kasları uyaran merkezin bir tepkisiyle karşılık verdiğinde, çırpıntı meydana gelir. Havale bronşitte, kulak yangısında, mide ve bağırsak hastalıklarında ve vücutta asalak bulunduğu durumlarda çok görülür; fakat çocuğun ilerde saralı olacağı anlamına gelmez.

Gebelerde havale, genellikle gebeliğin ikinci yarısında ortaya çıkar. Doğum öncesi bakımın gelişmiş olduğu ülkelerde yaygın değildir, çünkü havale belirtileri önceden saptanarak gereken işlemler yapılır. Havale teşhisi konduğunda gebeyi yatıştıracak tedbirlerle, yüksek kan basıncı düşürülerek çırpıntılara engel olunur. Doğumu hızlandırıcı yöntemler ve tehlikeli durumlarda sezaryen uygulanır. Doğumla, havale belirtileri ve hastanın kalp yetmezliği ya da beyin kanaması tehlikeleriyle karşılaşması olasılığı ortadan kalkar.
Halkan bezi hücrelerinin yetersizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalık. İlk etkisi, dış belirtisi olmayan bir tiroksin eksikliği (hipotiroidizm) dir. Hipotiroidizm ilerlediğinde, kalkanbezi salgılamadaki azalışı karşılamak için büyür.

Hashimoto hastalığı, kalkanbezinin bağışıklık kazanmak için, kendi dokularını da yabancı dokular gibi yok etmeye çalışmasıyla ortaya çıkar. Kalkanbezinin plazma hücreleri ve lenfositleri azalır, dokular aşınır ve bir guatr oluşur. Küçük, ağrısız ve zehirleyici etkisi olmayan guatrlar, kalkanbezi çevresinde belirmeseler de, Hashimoto hastalığı belirtisi sayılırlar.

Teşhis, hastanın antikorları ve kalkanbezi üzerinde yapılan incelemelerle kesinleşir. Gittikçe yaygınlaşmakta olan ve en çok 30-60 yaşlarındaki kadınlarda görülen bu hastalık tiroksinle iyileştirilmektedir.
Hashimoto Hastalığı
Kalkan bezi hücrelerinin yetersizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalık. İlk etkisi, dış belirtisi olmayan bir tiroksin eksikliği (hipotiroidizm) dir. Hipotiroidizm ilerlediğinde, kalkanbezi salgılamadaki azalışı karşılamak için büyür.