apranax ilacı - Hasta Sözlük
En etkili ağrı kesicilerden birisidir. Birçok ağrı kesiciden daha etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle migren atakları için çok tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra tüm vücut ağrıları için de etkili ilaçlardan birisidir. Apranax, piyasada iki çeşit satılmaktadır. Bunlar;
Apranax Fort: orta dereceli ağrılar için kullanılan ağrı kesicidir.
Apranax Plus: çok şiddetli ağrılar için kullanılan ağrı kesicidir