aort anevrizması nedir veya neden oluşur - Hasta Sözlük
Aort anevrizmalardan komplikasyonları nedeniyle korkulur ve belli bir çapı aşmış aort anevrizmaları bu komplikasyon riskleri nedeniyle tedavi edilmelidir. Aortttaki anevrizmalar rupture olabilir (yırtılabilir), komşu organ duvarlarını hasara uğratıp bu organların içine kanayabilir, anevrizmanın içinden pıhtı kopup bacak damarlarını tıkayabilir. En çok korkulan komplikasyon aort damarındaki anevrizmanın yırtılıp patlamasıdır. Anevrizmanın çapı büyüdükçe yırtılma ihtimali de doğru orantılı olarak artar. Yapılan çalışmalara göre 50 mm. den daha geniş bir anevrizmanın yıllık yırtılma riski %5-7 iken 75 mm. çapında bir anevrizmada yıllık yırtılma oranı ’lara çıkmaktadır. Yırtılmaların çoğu hayatı tehlikeye sokan bir durum oluşturur (Yırtılma sonrasında ölüm riski -75). Bu nedenle günümüzde kabul edilen 50 milimetre çapın üzerindeki her aort anevrizması önemli tıbbi mahzurlar yoksa ameliyat edilmelidir.