anjiyo - Hasta Sözlük
+ sıklıkla, kalp damarlarını incelemek amacıyla uygulanmaktadır. Koroner anjiyo o adıyla bilinmektedir. bu sayede, kalbi besleyen damarlarda tıkanma olup olmadığı net olarak anlaşılabilir
damarların röntgen ışınlarına maruz bırakılarak bir çeşit tıbbî boya yardımıyla görüntülenme işlemi. uzun ismi Anjiyografi i'dir. hastaya sırtüstü vaziyetteyken uygulanır. el bileği ya da kasıktaki ataradamarlardan başlangıçta özel bir kılıf ve ardından bir kateter, damarın içine sokulur. kalbe ulaştığında kontrast isimli madde uygulanmaktadır ve böylece röntgen eşliğinde görüntüleme sağlanır