angelman sendromu - Hasta Sözlük
şiddetli zihinsel engel, öğrenme güçlüğü, epilepsi, dengesizlik, sıçrayıcı hareketler, kolay gülümseme, konuşmama ve bazı dış görünüş özellikleriyle karakterize genetik bir sendromdur. down ve Frajil X sendromuna oranla daha nadir görülür