allojenik kök hücre nakli nedir nasıl oluşur - Hasta Sözlük
Hastanın kardeşinden, akrabalarından ya da akraba dışı kişilerin "kemik iliğinden" veya "çevre kanından (damarlarındaki kandan)" kök hücrelerin alınıp, hastaya transfer edilmesi işlemine allojenik kök hücre nakli denilmektedir.Eğer kök hücreler kemik iliğinden elde edilirse; "kemik iliği" nakli, dolaşan kandan elde edilirse "çevre kanı kök hücre nakli", yeni doğan bebeğin göbek kordonundan elde edilirse "kordon kanı kök hücre nakli" olarak isimlendirilir.Bir hastaya allojenik kök hücre nakli için bir bağışçı aranıyorsa önce varsa kardeşlerinin doku grubuna bakılmaktadır. Eğer kardeşlerden tam uyumlu bağışçı bulunamamışsa hastanın yakın akrabaları taranabilir eğer yine olumlu bir sonuç çıkmazsa “kemik iliği bankaları”na başvurulur. Kemik iliği bankalarından uygun bağışçı aramak için geçen süre 2 ile 10 ay arasında sürebilmektedir.