akut kulak iltihabi - Hasta Sözlük
işitme kaybı ve ateşle birlikte kulakta keskin bir ağrı, otitis medyanın (orta kulak iltihabı) belirtileri olabilir(eğer bir kulak iltihabı varsa bebekler sürekli ağlar ve hasta kulağı çekiştirirler). gecikmeden doktorunuza başvurun. doktorunuz hastalık etkenini belirlemek için bir kültür örneği alarak laboratuvara göndere-bilir.
sulu veya salgılı (kalın sıvılı) kulak iltihabı rahatsız edici durumlardır, ancak kalıcı işitme kaybı doğurmazlar. kulak iltihabının daha ciddi an türleri gerektiği gibi tedavi edilmezler ise enfeksiyon mastoid çıkıntısına yayılabilir ve nadiren de iç kulağa geçer. kulak zarı orta kulak kemikleri veya iç kulak yapısı zarar görürse, kalıcı işitme kaybı olabilir.
doktorunuzu görünceye kadar akut kulak iltihabının sebep olduğu ağrıyı bir miktar azaltabilirsiniz. aspirin veya başka bir ağrı kesici alabilir ve ısıtılmış (ılık) ufak bir yastığı kulağınızın üzerine koyabilirsiniz.
ilaç tedavisi
berrak sıvı biriken orta kulak iltihabında (seröz otitis mediya), doktorunuz burundan daha rahat nefes alabilmeniz ve östaki borusundan orta kulağa g den hava miktarını artırmak için, dekonjestan (salgı azaltıcı) bir burun damlası verebilir. akut ve cerahatli ortakulak iltihabında da antibiyotik tedavisi yapabilir. eğer iltihap geçmiyorsa tedaviye başka antibiyotikler de eklenebilir
eğer bur n akıntısı ve çeşitli burun alerjileri orta kulak iltihabının gelişmesine katkıda bulunuyorsa, doktorunuz burun damlası ve antihistaminik ilaçlar verebilir.
ameliyat
eğer kulak zarı üzerinde fazla basınç varsa, zar cerrahi müdahale ile açılıp (myringotomi) basınç giderilir. çocuklarda bu uygulama hastanede genel anestezi altında yapılır. kulak zarı 1-2 hafta içinde kapanır.
akut kulak iltihabı (otitis media) dört temel şekilde olur. seröz otitis media (sulu kulak iltihab) akıntılı otitis media, akut pürülan otitis mefia (akut cerehatlı kulak iltihabı) ve sekretuar otitis media (salgılı kulak ilthabı). en hafif tür olan (seröz) sulu kulak iltihabında orta kulakta sıvı birikir. bunun nedeni östaki borusunun kapalı olması veya orta kulakta aşırı miktarda sıvı salgılanmasıdır. rahatsızlık duyulabilir ve geçici olarak işitme kaybı olur, ancak genelde enfeksiyon yoktur.
belirtiler
- kulakta doluluk hissi
- şiddetli kulak ağrısı
- yüksek ateş ve üşüme
- bulantı ve ishal
- işitme kaybı
ikinci türde (akıcı maddeli kulak iltihabında) hem sıva hem enfeksiyon vardır. bu ekseriyetle üst solunum yolları enfeksiyonu, adenoid büyümesi veya her ikisiyle birlikte ve onlarla ilgili olarak gelişir. bu kulak iltihabı üçüncü tür kulak enfeksiyonuna ve en tehlikeli an akut cerahatlı (pürülan) kulak enfeksiyonuna neden olur.
bu üçüncü türde orta kulak cerahatla dolar ve cerehatın basıncı kulak zarını patlatabilir. neticede kan ve cerahat akar. akut cerahatli kulak iltihabı en çok çocukları etkiler. enfeksiyon virütik de olabilir. bakteriden de kaynaklanabilir.
bazen kulak iltihabı uzun sürdüğünde veya tekrarlandığında orta kulak civarındaki hücrelerde değişme görülür. bu hücreler daha koyu bir sıvı salgılamaya başlarlar. netice salgılı (secretory) kulak iltihabıdır.