akut kolesistit (safra kesesinin akut iltihabı) nedir - Hasta Sözlük
Akut kolesistit safra kesesinin akut iltihabıdır. Safra kesesinde gelişen enfeksiyon sonucu safra kesesi duvarında kalınlaşma ve ödem oluşur. Hastaların büyük çoğunluğunda neden safra kesesi taşlarıdır. Buna karşın safra kesesi taşı olmadan da akut kolesistit olabilir ancak istisnai bir durumdur. Genel vücut direnci düşen bazı hastalarda (yandaş ağır hastalıkları olanlar, immunsupressif (bağışıklık sistemini baskılayan) tedavi alanlar, kanser tedavisi görenlerde taş olmadan da akut kolesistit görülebilmektedir. Hastalığın belirtileri karnın sağ üst tarafında, sırta vuran, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateştir. Muayenede bu bölgede hassasiyet görülür. Nadiren sarılık da görülebilir.Akut kolesistit acil ve ciddi bir durumdur ve hastalar hastaneye yatırılmalıdır. Hastalığın ideal tedavisi laparoskopik kolesistektomidir (laparoskopi ile safra kesesinin alındığı ameliyat). Cerrahi tedaviye ilave olarak geniş spektrumlu antibiyotikler verilir.Bazı cerrahlar erken dönemde (hastalığın ilk birkaç günü içinde) başvurmamış hastalarda antibiyotik tedavisi uygulamayı ve ameliyatı 4-6 hafta sonraya ertelemeyi önerebilmektedir. Bu yaklaşım riskli hastalarda uygulanabilir. Ancak ameliyatı tolere edebileceği düşünülen hastalarda ilk yatış döneminde ameliyat daha uygun bir seçenektir. Bunun nedeni, ertelenen ameliyat nedeniyle ara dönemde komplikasyonların görülebileceği ve hastaların ikinci bir risk altına gireceği gerçeğidir.