akromegali - Hasta Sözlük
+ çoğunlukla erişkinlerde görülse de çocuklarda da rastlanabilmektedir. aslında cerrahi operasyonla tedavi edilir ama radyoterapi ve ilaçlar da, bu hastalığın destekleyici tedavilerindendir
büyüme hormonunun aşırı salgılanması neticesinde oluşan bir hastalık. ender görülür. hipofiz bezinden çok fazla hormon salgılanması sonucu gelişir. el, ayak, yüz bölgeleri dahil, bedenin farklı uzuvlarında ve kemik dokusunda büyümeye sebep olmaktadır. bilhassa kalbi de negatif etkileyebilmektedir. pek çok rahatsızlığı da tetikleyebilir.