akciğer metastazları yayılımları nasıl oluşur - Hasta Sözlük
Diğer organlarda meydana gelen tümörler (meme, barsak, mide, böbrek, mesane, kemik, yumuşak doku) akciğere sık metastaz yaparlar.
Metastazlar sıklıkla küçük boyutlu olduklarından şikayet yaratmazlar, ancak akciğerde bulundukları yere göre öksürük, nefes darlığı gibi klasik belirtiler de verebilirler.
Kanserleri akciğere metastaz yapan hastaların multidisipliner yaklaşımla incelenmeleri gereklidir. Zira belli başlı durumlarda akciğerdeki metastazların temizlenmesi amacıyla operasyon yapılması, hastanın yaşam süresini uzatmaktadır.
Yine metatsazlar bronş ağacı içinde yerleşerek tıkanıklıklara yol açtığından bu tıkanıklıkların bronkoskopik yöntemlerle giderilerek nefes darlığı rahatlatılabilir ve hem yaşam kalitesi artışı hem de sağkalımda uzama elde edilebilir.