akciğer kanserinde cerrahi tedavi nasıl olur - Hasta Sözlük
Akciğer kanserli hastaların yüzde 10-35'inde cerrahi tedavi uygulanabiliyor. Ancak bu her zaman kesin tedavi anlamına gelmiyor. Hücre düzeyinde yayılmış tümör, ameliyat sonrasında ortaya çıkabiliyor. Bu durumda ameliyata kemoterapi ya da radyoterapi ekleniyor. Tümörün yerleşimi, hastanın solunum fonksiyonları belirleyici oluyor.Akciğer Kanseri Tedavisinde cerrahi temel tedavi yöntemidir. Cerrahi olarak kanserli akciğer bölgesi temizlenir. Ameliyat sonrası hastalara gözle görülmeyen ancak geride kalmış olması muhtemel az sayıdaki kanser hücrelerini öldürmek amacı ile adjuvan tedavi verilir. Akciğer Kanser Tedavisinde hastalar ameliyat sonrası adjuvan tedavi olarak sadece kemoterapi veya sadece radyoterapi veya hem kemoterapi hem radyoterapi tedavisi alabilirler.Akciğer Kanser Tedavisinde Kemoterapi: Kemoterapi kanser hücrelerinin ilaçlarla öldürülmesidir. Genellikle birden fazla ilaçtan oluşur. Kemoterapinin verilme sayısı kür diye ifade edilir ve genellikle aynı ilaçlar 21 veya 28 günde bir tekrarlanarak verilir. Kemoterapi yapılması planlanan hastalar, ameliyat olmuşlarsa ameliyattan sonraki 3 hafta içinde kemoterapinin başlanması tercih edilir.