akciğer hastalıkları nedir ve türleri nedir - Hasta Sözlük
Akciğer Hastalıkları başlıca astım, bronşit, göğüste su toplanması, nefes darlığı, kist hidatik, plörezi, verem, zatüreden oluşur. Akciğer hastalıklarından en sık görülenleri astım ve KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) dır. Akciğer hastalıkları olan hastalar genellikle solunum yoluna ait şikayetlerle doktora başvururlar.Akciğer hastalıkları arasında sık görülen astım; akciğerdeki hava borularının daralması sonucunda hastanın nefes alıp vermekte zorluk çekme durumudur. Bazı insanlar toz, kıl, asprin gibi şeylere karşı alerjik yapıdadır. Hassas oldukları bu maddelere maruz kalma sonucu gelişebilen astım krizi akciğer hastalıklarından sık görülen astımın bazen ilk bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. İlk yapılması gereken bu acil durumu ortadan kaldırmaktır.Astımda nefes darlığı ataklar halinde gelir ve özellikle geceleri hastayı uykudan uyandırabilir. Astım atakları arasında hastanın genelde nefes darlığı yakınması yoktur. Hastaların bir kısmında ise nefes darlığı sürekli bir hal alabilir. Öksürükle seyreden astım formaları da vardır. Özellikle geceleri gelen ve hastayı uykudan uyandıran öksürük, eforla gelen öksürük yakınmaları olduğunda astım ihtimali üzerinde durulmalıdır.