akciğer dışı tüberküloz hakkında kısa bilgi - Hasta Sözlük
Akciğer dışı tüberküloz, akciğerin pulmoner dokusu dışındaki tüm yerleri tutabilir. Kalp zarını tutarak “perikardit”, akciğer zarını tutarak da “plevrit” gelişimine neden olabilir. Lenfoma’da olduğu gibi kilo kaybı ve ateşin yanı sıra lenf bezlerinde büyüme belirtisi de verebilir. Hastalığın mikrobiyolojik ve patolojik tanısı, dünyadaki önemli merkezlerde de oranında olduğundan, çok iyi bir klinik muayene ve hekim deneyimi gereklidir. Bu hasta grubu, hastalığın lenf bezesi kanserini taklit eden özelliği nedeniyle pek çok branş tarafından değerlendirilmekte ve farklı merkezlerde pek çok tahlil ve tetkik yaptırmak durumunda kalmaktadır. Tüberküloz tanısı, “histopatoloji ” ile ve mikrobiyolojik üremenin yanı sıra klinik şüphe varlığı göz önüne alınarak da tecrübeli merkezlerde konulabilir. Hasta, tek çatı altında konumlandırılmış ve pek çok branşın bir arada olduğu yerleşik bir düzende takip edilmelidir.