ailevi akdeniz atesi - Hasta Sözlük
antibiyotik ya da kortikosteroid kullanımını da içeren birçok farklı tedavi yöntemi vardır. ancak hiçbirinin etkinliği kanıtlanmamıştır.kolşisin kullanımı, birçok hastada hastalığın ataklarının sayısında çarpıcı bir azalmaya yol açmıştır. doktorunuz uzun süre kolşisin kullanımının muhtemel yan etkilerini anlatacaktır
ailevi akdeniz ateşi irsi bir bağırsak rahatsızlığıdır. tekrar eden ateşlenme ve iltihaplanma hastalığın özellikleridir. bu rahatsızlıkta karın bölgesinde görülen iltihaplanma nedeniyle ailevi akdeniz hastalığına periodik peritonit (belli aralıklarla gelen peritonit) de denir. ailevi akdeniz hastalığı olan çoğu kimsede belirtiler 5 ila 15 yaş arasında ortaya çıkar. çoğu nöbette ateş vardır. ayrıca, peritonit zatülcenp, ve artrit belirtilerini anımsatan karın zannın göğüs bölgesinin ve mafsalların iltihaplanması gibi belirtiler de görülebilir. ailevi akdeniz hastalığına yakalanmış olan kimselerin dörtte birinde bacaklarının alt kısmında şişmiş kırmızı bir bölge vardır. bu hastalıkta tekrar eden nöbetler olur. nöbetlerin ağırlığı ve durumu bir olaydan diğerine değişiklik gösterir, birbirinin aynı değildir. ailevi akdeniz hastalığının sebebi bilinmemektedir. bu hastalığın etkisinde olan kimselerde nöbetler arasında hiçbir belirti görülmez.
belirtiler
- ateş,
- karın ağrısı
- göğüs ağrısı,
- mafsal ağrısı,
- bacakların alt kısmında ciltte bozukluklar,