aile dizimi nedir - Hasta Sözlük
Aile dizilimi, Alman Psikolog Bert Hellinger tarafından geliştirilmiş bir alan çalışmasıdır. Kişinin problemlerinin ailesel geçmiş bağlantılarının şifalandırılmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Özellikle geçmişle kör bağlantısı olan kişilerde çok etkili çözümler sunabilir. Aile Dizimi Terapisi, ailenin kuşaklar boyu birbirine görünmez bir bağla bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Hellinger Türkiye Enstitüsü'nün ilk mezunlarından olan eğitim ve yönetim danışmanı psikolog Ayla Akbuar, Hellinger'in İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Güney Afrikalı yerlilerin ilkel terapi biçimlerini gördüğünü ve tüm bunlara psikodramayı katarak "Aile Dizimi" adını verdiği yöntemi oluşturduğunu belirtti.