ağrının ilaçla tedavisi doğrumudur - Hasta Sözlük
Analjezikler akut ve kronik ağrının kontrolünde kullanılan ilaçlardır. Kanser dışı ağrıların -85’de ağrı kontrolü analjeziklerle mümkündür. Analjezik kullanımda şu ilkelere dikkat edilmelidir;
Öncelikle ağızdan yol tercih edilmelidir
Kullanma sıklığı her hasta için ayrı ayrı değerlendirilmelidir
Analjezikler ağrı başlamadan önce ve düzenli aralıklarla verilmelidir
Analjezikler basamak ilkelerine göre uygulanmalıdır.
Analjeziklerin seçiminde önemli olan öğelerden birisi ağrının şiddetidir. Hangi analjeziğe hangi şiddette ağrıda başlanacağı sorusuna basamak tedavisi cevap verilebilir.