ağız kanseri neden oluşur - Hasta Sözlük
Ağız kanseri dudak, dil, alt ve üst çene alveoler mukozası, damak, dil, ağız tabanı ve boğaz bölgesiyle sınırlandırılmış alanda görülen kanserler olarak anlaşılmaktadır. Ağız kanserlerinin 1/3’ü boğaz bölgesini tutarken geri kalan 2/3’lük bölüm ağız boşluğunu tutmaktadır. Ağız kanserleri tüm kanser olgularının %2-4 arası bir bölümünü oluştururlar. Öte yandan Güney Doğu Asya ülkelerinde ağız kanserleri çok daha yüksek oranda görülmektedir. Örneğin Hindistan’da tüm kanser olgularının ’i ağız kanserleridir. Ağız Kanseri hastalarının ’inin 40 yaş üzerindeki bireyler oldukları ve hastalığın teşhisi sırasındaki ortalama yaşın 60 olduğu bilinmektedir. Kadın/erkek oranı ½’dir. Olguların ’inde ana neden alkol ve sigara olarak kabul edilmektedir.