adenit ne demektir - Hasta Sözlük
Adenite sebep olan zührevi hastalıklar lenfogranuloma inguinale, yumuşak şankr ve frengidir. Lonfogranuloma inguinale ve yumuşak şankrda üreme organlarından başlayan yangılanma, kasıktaki lenf düğümlerine yayılır. Frenginin birinci devresinde de bu düğümler yangılanırsa da, ikinci devrede vücutta bulunan bütün lenf düğümlerinde adenit meydana gelebilir. Ancak, ikinci devre sırasında şişmiş olan lenf düğümleri ağrısızdır.
Lenf düğümlerinin yangısı. Genellikle, bu alana yakın olan bir organın yangısının, bu lenf düğümüne yayılması sonucu meydana gelir. Bazen birbirine yakın birkaç lenf düğümü birden yangılanır. Yangılı lenf düğümleri şişerler ve ağrıya yol açarlar. Adeniti olan hastanın çok kere ateşi yükselir. İlerlemiş vakalarda bu alanlarda bir apse oluşabilir. Apse oluştuğu takdirde, yangı bu düğümle deri arasında kendiliğinden oluşacak bir kanal yolu ile dışa akabilir.
Adenite yol açan etkenlerin sayısı çoktur. Bunlar arasında streptokok ve stafilokok adlı bakteriler önemli bir yer tutar. Verem mikrobu ile bazı zührevi hastalık mikropları da adenite yol açabilirler, Enfeksiyonun tipi, vücutta hangi lenf düğümlerinin yangılanacağını belirlediğinden, hekim bunlara bakarak teşhise ulaşabilir.
Gençlerde streptokokların sebep olduğu boğaz ağrıları, bademcik yangılanmaları ve kızıl hastalığı streptokok adenitine yol açabilir. Bu durumda çok kere boyundaki lenf düğümleri yangılanır. Çıbanlar, kulak yangıları ve impetigo adı verilen deri hastalığında ve birçok yaraların yangılarında etken olan stafilokoklar da adenite sebep olabilirler. Eğer söz konusu hastalık bir koldaysa, çok kere bu kolun bulunduğu taraftaki koltuk altı lenf düğümleri şişer. Bacaktaki yangılanma ise kasıktaki düğümlerde adenit meydana getirir.
Verem mikrobunun meydana getirdiği adenit, streptokok ve stafilokokların meydana getirdiğinden çok daha önemli sonuçlara yol açabilir. Bu durumda şişen lenf bezleri, boyunda bazen de karın boşluğu içindedirler.