abrodil nedir - Hasta Sözlük
biochem. Mono-iyodometansülfonik asidin sodyum tuzu: Sodyum-iyodometan-sülfonat, abrodil, Ch2I-So3-Na=243.99 (Diagnorénol, methiedal, Skiodal). Abrodil, hidroalkolik solüsyon halinde metileniyodür üzerine sodyum sülfit tesir ettirilerek elde edilen beyaz, billurlu,kokusuz, suda kolay, fakat 95°lik alkolde güçlükle eriyen bir tozdur. Sudaki solüsyonları 100°C de sterilize edilebilir. X ışınlarına karşı gösterdiği özellik yüzünden sidik yolları, böbrekler ve sidik torbasının radyografik muayenesinde kullanılır.