abrahams sign - Hasta Sözlük
Abrahan işareti (belirtisi): 1. Akciğer zirvesine ati bir tüberküloz başlangıcında, perküsyonla omuzucu (acromion) bölgesinde donuk ve kapalı bir ses alınması; 2. Safrakesesi taşlarında (vesical lithiasis) göbek ile sağ dokuzuncu eğenin kıkırdak kısmı (costal cartilage)'ndan aynı uzaklıkta bulunan bir noktaya, işaret veya ortaparmakla tazyik edilince şiddetli bir ağrı belirmesi;