Variköz venler; anormal, damar duvarındaki bozulmaya bağlı genişleyen damarlar nedeniyle oluşur. Oluşum mekanizmasında genetik faktörler olduğu kadar, damar içi basıncı ve dolayısla zedelenmeyi artıran ayakta uzun süre durmak, ayrıca sigara içimi, hormonal içerikli ilaç kullanımı, doğumlar, yüksek topuklu ayakkkabı giyilmesi, sıcağa uzun süreli maruz kalma sayılabilir. Genelde bacakta gerginlik, ayakta durma ile ağrı, kaşıntı ve damarlarda mavi-mor değişiklikle beraber olan genişlemeler ile kendini belli eder.
Bayanlarda erkeklerden daha fazla oranda varis hastalığına rastlanılır.
varis hastalığı, kabaca yüzeyel ve derin sistem olarak kendini gösterebilir. Aynı hastada her iki sisteminde beraberce hasta olması yüksek sıklıkta görülür.