uzakgörmezlik rahatsızlığı - Hasta Sözlük
Miyoplu hastalar, uzak objelerin düzgün olarak algılanamadığı görsel bir defektten şikayetçidir.Göze giren ışığın hatalı kırınımı yaygın olarak bilinen bazı göz kusurlarına neden olur. Yaygın göz kusurlarından olan miyop ve hipermetrop göz küresinin eksenel olarak büyük ya da küçük olmasından kaynaklanır. Kısaca miyop ve hipermetrop göz küresinin şeklinin bozuk olmasından kaynaklanan göz kusurlarıdır.

Bu kusurlardan bir diğeri olan presbiyopi, yaşlanan gözün kendini yeniden şekillendirme özelliğini yani odak uzaklığını değiştirme özelliğini kaybetmesi ile oluşur. Astigmat ise kornea yüzeyindeki asimetrik eğimlerden kaynaklanır.