uyku felci - Hasta Sözlük
kişinin bilincinin açık olması ama kımıldayamaması durumudur .Bazı insanlar basınç ve boğulma duygusu hissedebilir. Uyku felci narkolepsi gibi diğer uyku bozukluklarına da eşlik edebilir.
(bkz:narkolepsi)