ülser - Hasta Sözlük
herhangi bir canlının epitel dokusunda belirebilen yaradır. Dil, mide, oniki parmak bağırsağı ve varis ülseri olmak üzere türleri vardır.