şistozomiazis korunma yolları nelerdir - Hasta Sözlük
Enfekte insanların, idrar ve dışkılarıyla atılan şistozoma yumurtaları vasıtasıyla tatlı sular kontamine olur. Yumurtalar çatlar ve suda tatlı su salyangozlarının belli türlerinin içinde pek çok ‘Cercaria’ denilen parazit larvaları gelişir. Salyangozun vücudunda çoğalan parazit larvaları salyangozu terk ederek içinde yaklaşık 48 saat canlı kalabilecekleri suya dağılırlar. Kontamine suda yıkanma, suda çıplak ayakla korunmasız yürüme ve yüzme sonucunda larvalar insanların derisinden içeri girerler. Birkaç hafta içinde vücudun kan damarları içerisinde yerleşerek dişilerinin yumurta üreteceği yetişkin solucanlar haline dönüşürler. Yumurtaların bir kısmı mesane veya bağırsaklara göç eder ve idrar veya dışkıyla atılırlar. Enfeksiyon döngüsü bu şekilde devam eder.Şistozomiyaz hastalığı yalnızca bazı tatlı su salyangozlarının bulunduğu yörelerde görüldüğü için, bu ara konakların yok edilmesi etkili bir önlemdir.Hastaların bir an önce tespit edilip tedavi edilmesi ve insanların kişisel hijyen kurallarına uyması sağlanmalıdır. Hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat edecek insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekir.Tedavi için uygun antibiyotik kullanılır.