sistit sorunsalı - Hasta Sözlük
Süreğen sistit başlangıcından itibaren süreğen belirtiler gösterir veya ivegen, yarı ivegen türleri izler; verem, prostat, taş ve böbrek yangısı kökenli sistit, süreğen sistite örnektir. Yineleyen sistit sidik torbası mukozasının ardarda yangılandığı durumlardır.
Sistit teşhisi çok kolaydır. Daha önce açıklanan belirtilere göre teşhis edilir; mikrobun türünü saptamak için sidik mikroskopla incelenir. Tedavi sırasında hasta yatakta dinlenmeli, sidiğin asit veya alkali tepkisine dönüşmüş olmasına göre de alkali yapan (süt, meyve, sebze) veya asit yapan (et, balık, yumurta) besinler almalıdır. Ayrıca penisilin, streptomisin başka antibiyotikler ve süifamitler uygulanır.
Sidik torbasının yangılanması. Bu yangılanmaya koli basili, gonokokok, stafilokok, streptokok, tifo basili gibi mikroplar yol açabilir. Ayrıca verem kökenli bir sistit de vardır. Tropikal ve sub-tropikal bölgelerde ise kanamalı sistit denilen bir türle karşılaşılır. Kanamalı sistite Bilharzia halmotobium adı verilen bir kurtçuğun sidik torbası çeperine yerleşmesi yol açmaktadır.
Her yaştaki kadın ve erkeklerde sistit olabilir. Sistite yol açan mikroplar kan dolaşımı, siyek, sidik yolu aracılığıyla sidik torbası çeperine ulaşabilirler. Sistite hangi mikrop yol açarsa açsın ve türü ne olursa olsun başlıca belirtileri şunlardır:
Fazla işeme gereksinmesi duyulur; hasta kimi kez yarım saatte bir işer, her işemede az miktarda sidik çıkarılır. Sık sık işeme gereksinmesi, yangılanmış sidik torbası mukozasının biriken sidiğe dayanamayıp kısa zamanda dışarı atmak istemesinden ileri gelir. Bölgesel yakıcı bir acı vardır; işeme sırasında da görülmekle beraber işemenin sonunda daha da yoğunlaşır. Sidikte irin ve albümin bulunur. Bazen sidikte kan da vardır. Genellikle ateş görülmez. Sistit ivegen, yarı ivegen süreğen ve yineleyici olabilir.
İvegen sistit öbür türlere göre daha kısa sürmekle beraber, daha fazla rahatsız eder; belsoğukluğu kökenli sistit ivegen sistite örnektir. Yarı ivegen sistit daha uzun sürmekle beraber hafif geçer. Koli basilli sistit yarı ivegen sistite örnektir.