sağlık nedir - Hasta Sözlük
insanın değerini kaybettikten sonra anladığını en kıymetli hazine.
sağlıklı bir hayat sürmek beraberinde ortalama yaşam süresinde de artışa neden olmaktadır sağlık konusunda dikkat eden bireylerin yaşamış olduğu ülkelerde ortalama yaşam ömrü de ortalamanın çok üzerindedir.
*1. Vücudun ve ruhun esenlik içinde bulunması durumu, esenlik.
"Sağlık her şeyden önemlidir"
2. Vücudun ve ruhun iyi ya da kötü olması durumu.
"Sağlığı yerinde değildi" Kaynak:Google

*Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, "sadece hastalıkların ve rahatsızıkların olmayışı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali" olarak açıklar." Kaynak:Wikipedia

*Dünya sağlık örgütüne göre sağlığın 3 temel ölçütü nedir?
1- Bedensel iyilik: Vücüdu oluşturan doku ve organlarda eksiklik, işlev bozukluğu, mikrop taşıma gibi durumların olmaması hali.

2- Ruhsal iyilik: Yaşına uygun olarak düşünebilen, düşündüklerini anlaşılır şekilde ifade edebilen, başkalarını anlayabilen, yerinde ağlamasını ve gülmesini bilen, güçlüklerle mücadele edebilen, koşullara uygun hareket edebilen, başarılarda mutlu olup başarısızlıkları kabullenebilen, kendisiyle barışık olma hali.

3- Sosyal iyilik: Nerede, nasıl davranacağını ve sorumluluklarını bilen, insanlarla iyi ilişkiler içinde olup büyüğünü, küçüğünü severek hoşgörülü davranan, çevresiyle barışık olma halidir.

Sağlık hizmetleri nedir?
Sağlık hizmetleri, fert ve toplumun sağlıklı, uzun ömürlü olmasını ve verimli çalışmasını sağlar. Bu amaçla sağlık hizmetleri yürütülür. Sağlık hizmetleri şunlardır:

1- Koruyucu sağlık hizmetleri

2- Tedavi edici sağlık hizmetleri

3- Esenlendirici sağlık hizmetleri (rehabilite edici)dir.

Sözlükte sağlık ne anlama gelmektedir ?
1- Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.

2- Vücudun iyi veya kötü olması durumu.

3- Sağ, canlı, diri olma durumu.
Kaynak:NedirCom