posttravmatik stres bozukluğu nedir - Hasta Sözlük
Kişinin ruhsal ve bedensel varlığını sarsan inciten yaralayan her türlü olaya travma denir.Deprem, sel, savaş, fiziksel ve psikolojik şiddet görülen her durum travma ile ilişkili olarak ortaya çıkan post travmatik stres bozukluğuna neden olabilir. Benzer stresörler ile karşılaştıktan sonra birkaç gün içinde başlayıp bir ay içinde azalarak belirtiler geçiyorsa buna akut stres bozukluğu, travmatik olaydan birkaç hafta ya da birkaç ay sonra ortaya çıkıyorsa post travmatik stres bozukluğu denir. Belirtileri benzemekle birlikte en sık travma ile ilgili kabus benzeri rüyalar görme, yeniden yaşantılama (flash backler), yogun korku, kaygı, endişe, tekrar olacagı ile ilgili beklenti anksiyetesi, duygulanımda küntleşme, bazen aşırı uyarılmışlık hali görülebilir. Benzer olaylardan ve ortamlardan konuşmalardan sürekli uzak durma gibi kaçınma davranışları, sosyal çekilme, ortama karşı güvensizlik duyguları ortaya çıkabilir.