pelvik inflamatuar hastalık tedavisi nasıl yapılır - Hasta Sözlük
Pelvik enfeksiyon, tanısı konduğunda hemen tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.
Tedavinin temel taşı antibiyotik tedavisidir. PID'e neden olabilecek çok sayıda mikroorganizma vardır ve tedavi neden olabilecek bütün mikropları hedef alacak şekilde olmalıdır zira etkenin hangi mikroorganizma olduğunu anlamaya zaman yoktur.Hafif vakalarda ağızdan antibiyotik tedavisi verilip hasta evine gönderilebilir ancak ağır vakalar, ağızdan tedavi ile düzelmeyen hastalar, ek hastalığı bulunanlar, gebeler mutlaka hastanede yatırılarak damardan antibiyotik tedavisi almalıdır.Yumurtalık çevresinde apse olduğundan şüphe ediliyorsa, apsenin boşaltılabilmesi için açık veya kapalı (laparoskopik) ameliyat gerekliliği olabilir.Pelvik enfeksiyonlardan korunmanın yolu, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmaktan geçer. Bu nedenle çok eşlilikten, çok eşi olan cinsel partnerden kaçınılması ve prezervatif kullanımının koruyucu etkisi bulunmaktadır.