patoloji - Hasta Sözlük
vücuttaki tüm dokulardan numune alınıp patoloji testlerinden geçirilebilir ve kanser haricinde diğer çok sayıda hastalığa da bu sayede teşhis konulabilir.
hastalık bilimi. hücrelerde ve dokularda meydana gelen hastalıkları, özel testler yardımıyla inceler ve tanı koyar. teşhis için alınan örnekleri değerlendiren ve tanı raporlarını düzenleyen kişiye ise patolog denir. çoğunlukla, kanser tanısı ve evre tespiti için patoloji testleri yapılmaktadır.