paratiroid hastaliklari neden oluşabilir - Hasta Sözlük
Paratiroid bezleri, boyundaki tiroid bezinin her iki tarafında bitişik olarak yerleşim gösteren, yuvarlak (oval) şekilli, sağ ve sol tarafta genelde ikişer adet olmak üzere toplam 4 adet kırmızı mercimek büyüklüğünde küçük bezlerdir.
Paratiroid bezleri ne işe yarar?
Paratiroid bezleri, kandaki kalsiyum seviyesinin ayarlanmasında önemli rol oynayan ‘paratiroid hormonu’ üretmektedir. Kalsiyum, kandaki değerlerindeki küçük değişikliklerin bile bazı kas ve sinir bozukluklarına sebep olmasından dolayı, insan vücudunda çok önemli bir etkiye sahiptir. Paratiroid hormonu aşağıdaki olaylarda ana rol üstlenir
Kemiklerden kan dolaşımına kalsiyum sağlanması
Barsaklardan gıda emilmesi
Böbreklerden kalsiyumun tutulması