omurga kanserleri - Hasta Sözlük
Primer tümörler omurga ve omuriliğin yapısını oluşturan hücrelerden kaynaklanan tümörlerdir.
Metastatik tümörler ise vücudun diğer taraflarında gelişen tümörlerin (meme, prostat, akciğer vs.) omurgaya sıçraması ile oluşan tümörlerdir. Metastatik tümörler en çok 45-65 yaşları arasında ve erkeklerde görülür.