myasthenia gravis tedavisi var mıdır - Hasta Sözlük
Myasthenia Gravis tedavisinde ilk adım oral (ağızdan) kullanmaktır. Bu sınıftan piridostigmin hafif miyasteni olgularında kullanılır. Myasthenia Gravis tedavisinde kortikosteroidler de büyük önem taşır. Hastaların bir bölümünde steroid başlandıktan bir hafta-10 gün sonra geçici olarak kas zaafı artabilir. Bu nedenle prednizolon yavaşça artırılarak başlanması önerilir. İyileşme sağlandıktan sonra steroid dozunun düşürülmesi önerilir.Myasthenia Gravis tedavisinde immun sistemi baskılayıcı tedavi: Azatiopirin başlangıçta veya daha sonra tedaviye eklenebilir. Özellikle steroid alamayan hastalarda, steroid dozu düşürülürken alevlenme olduğunda veya kortikosteroid dozu hızlıca düşürülmek istendiğinde tedaviye eklenebilir. Mikofenolat mofetil, Metotreksat, Siklosporin, Siklofosfamid tedavide Azatiopirine alternatif diğer immunsupresan ajanlardır.Myasthenia Gravis tedavisinde eğer hastalık ciddi bir evrede ise hastaya hızlı etki eden plazmaferez uygulanabilir veya damardan (intravenöz) immunglobulin tedavisi verilebilir.