meniskus yaralanmalari - Hasta Sözlük
tanı
muayene, röntgen, çift kontraslı artrografi, bilgisayarlı tomografi ve artroskopi ile tanı kesinleştirilebilir.
başlıca belirtiler
- kilitlenme : dizin 20-25 derece bükülü kalması, dizin gerilememesi durumudur. bu durum bir kaç günlük istirahatle geçer. ancak kilitlenmeye neden oalbilecek diğer durumlardan (ağrı, kitle gibi) ayırılmalıdır.
- boşalma : dizlerde boşalmaya neden olabilecek diğer durumlardan ayrılmalıdır.
- şişlik (sıvı birikmesi) : darbe - kaza sonucu meydana gelen menisküslerde görülebileceği gibi, menisküs yırtığı da sıvı birikmesine neden olabilir.
tedavi
menisküs yırtığı tanısı konulduktan sonra, yırtığın şekline ve olayın akut veya kronik oluşuna göre menisküsün tamamı veya bir kısmı ameliyatla alınır. bir kısmının alınması tercih edilir. ayrıca artroskopik yöntem günümüzde daha çok kullanılmaktadır.
diskoid menisküs denilen durum gelişim sırasında meydana gelen bir anomalidir ve sıklıkla dış menisküsde görülür. dizin hareketleri sırasında sesli bir kayma meydana gelir. yırtık gelişirse ağrı ve kayma şiddetlenir.
menisküs kisti; dış menisküsde daha sık görülür. dışta ağrılı bir şişlik şeklinde görülür. diz gerginken şişlik belirginleşir, bükülü iken kaybolur.
menisküsler, diz ekleminde yastık görevi görürler, diz ekleminin bütünlüğüne yardım ederler ve dönmelerde güvence unsurudurlar. menisküsler genelde dize yandan gelen darbeler sonucu yırtılırlar. diz bükülü iken uyluğun içe doğru aşırı dönmesi ile ve dizde aşırı gerilme sonucu da menisküsler yırtılabilir.
başlıca yırtılma nedenleri:
- kaza ve darbelere bağlı
- hasar oluşturan eklem hastalıklarına bağlı
- eklem bağı hasarlarına bağlı
- doğuştan var olan şekil değişikliklerine bağlı kendiliğinden yırtılma
başlıca yırtılma şekilleri:
- longitudinal (uzunlamasına) yırtıklar
- transvers ve oblik (yatay ve eğri) yırtıklar
- menisküs kisti ile birlikte olan yırtıklar