lenfom ne demektir - Hasta Sözlük
Son zamanlarda lenfom terimi sadece lenf düğümü kökenli tehlikeli urlar, Hodgkin hastalığı, lenfosarkom, lenfoblastom için kullanılmaktadır.
Bir lenf düğümünden türeyen bir ur. Lenf omun ortaya çıktığı koşulların başlıcaları şunlardır:
1 — Bölgesel nitelikte ivegen bulaşıcı hastalıklar (stafilokok, streptokok enfeksiyonları, Ducrey basili, veba basili).
2 — Bazı sistemlerde ortaya çıkan ivegen bulaşıcı hastalıklar (kızamık).
3 — Süreğen bulaşıcı hastalıklar (tüberküloz, frengi, mantar haftalıkları).
4— Alerjik reaksiyonlar (serum hastalıkları).
5 — Doğuştan anormallikler (lenfanjiyom).
6 — Lenf düğümlerinde görülen birincil hastalıklar (Hodgkin hastalığı, lenfosarkomi.
7— Kan kanseri.
8 — Tehlikeli urların metastazı.